News

Programma item : Voedselbossen, meer biologisch dan biologisch?

Wouter van Eck*
Een landbouwmethode zonder externe inputs, met een rijke biodiversiteit en een hoge productie? Het lijkt een sprookje, maar een goed ontworpen voedselbos kan op  termijn deze beloften waarmaken. Door gebruik te maken van de ecologische principes van een natuurlijk bos wordt hierbij een systeem ontworpen waarin een hoge productie van eetbare gewassen wordt gerealiseerd. Bomen en struiken spelen een belangrijke rol in het ontwerp. In deze workshop wordt kort ingegaan op bestaande voorbeelden en vervolgens besproken hoe voedselbossen kunnen bijdragen aan toekomstbestendige biologische bedrijven.

* Wouter van Eck was o.m. docent aan de Universiteit van Nijmegen voordat hij als campagneleider Landbouw en Voedsel bij Miflieudefensie ging werken. Vervolgens was hij enige jaren directeur bij Stichting  Floron (kenniscentrum inheemse Flora). Wouter heeft Foodforest Ketelbroek ontworpen en aangelegd, vooralsnog  het grootste en meest diverse voedselbos van Nederland. Hij volgde bij de Agroforestry Research Trust in Engeland de cursus Advanced Forest Gardening.