News

Programma item : Bodemzorg voor bodemkwaliteit

Koen Willekens, onderzoeker bodembeheer en teeltsystemen aan het ILVO

Een gedachtenwisseling over de essentiële elementen van bodemkwaliteit. Een gesprek over maatregelen die de bodem verlevendigen en het belang hiervan voor een gezonde en vitale gewasontwikkeling.